Suuraan Kun gubbachuu alabaa Ameerikaa agarsiisa? Fuulli Feesbuukii hordoftoota hedduu qabu kun gaafa onkolooleessa 23,bara 2020 gubbachuu Alabaa Ameerikaa gabaasefi Raabsee ture.Magaalaa Finfinneetti keessatti Gubachuun Alabaa Ameerikaa akkaa Adeemsifame gabaasa ture. Akkaa haqCheck’n qoratametti Suuraan kun Soba ta’unsaa beekameera.   

Ergaa wal-waraansi kibbaa Itophiyaatti jalqabee,Hiriira deggarsaafi mormii jidduu-Seentumma gaggeessaa turan.

Gaaffa onkolooleessa 22,bara 2022,Hiriiraa mormii jidduu seentummaa balaleefatuu kutaawwan biyyati adda addaa keesatti geggeeffamee ture. Hiriiraa kanaatti “Itophiyaa degeraa, itoophiyaaf sagalee tanaa” ijoo jeedhun ba’ame ture.

Hiriira Gaaffa sanbata Xiqqaarratti,namoonnii kumaatamatti lakkawaman irrattii hirmaattan jidduu seentumma biyyoota alaa mormuu isaanii dhageessisanii turan.Ademsaa mormii kanaa irratti jidduu seentumma mootumma Ameerikaa mormaniirru.

Link 

Gubbachuun suuraa Ameerikaa kan gaggeeffamee biyyaa hayyittii ta’unsaa qoorannoon haqcheck ni mirkaneessa.Dabalataanis, suuraan kun kan gabbaffamee miidiyaa skynews ta’unsaa beekamuun danda’ammerra.Viidiyoo skynews gabaase kanaa irrattii “warri hayyitii alabaa ameerikaa gubban,mormii isaanii yeroo ibsanitti” jedhun gabaase ture,viidiyoo sekendii 36,Gurraandhala 16,2019tti. 

Link 
Sababoota kanaaf haqCheck oddeeffannon gabaafame Soba ta’u isaa mirkanneesserra.

Similar Posts