Gaafa guyaa ebla 25 fuuli fesbuukii tokko maxxansa “pirazedantiin rwandaa pol kagamee bulchiinsa bayden fi mana maree nageenyaa motummoota gamtomani akka waldhabbii naannoo Tigraay giddu seenan gaafate” kan jedhu tiwitteri irraa fudhatame rabsama ture.

Maxxansichiis pirazedantiin Rwandaa callisii Itoophiyaa keessa jiru cabsu isaa fi US fi UNSC’S  akka Itoophiyaa giddu galu gafateef galata dhiyeesera. Namooni kana dubisaniis warra kaanif akka raabsan dhaamicha godheraf. Maxxansichis yeroo 64 ol rabsameera.

Haata’u malee Haqcheek Pol kagameen akka Ameerikaa fi UNSC’S waamicha Itoophiyaa jiddu galuuf hin dhiyeesine mirkaneessera. Maxxansichi fayyadaman kan wagga tokko dura tiwittera irrati maxxanfamedha.

Waraanni adda bilisumaa tigraay(TPLF) fi mootumaa federalaa Itoopiyaa jiddu jiru sadaasa 2022 ALA siraa’eera. Eritiraan gara moottumaa itoopiyaa turte.

Waamichi duula US fi UNSC Itoophiyaa keessa ture. Baayyenis akka UNSC Itoophiyaa giddu galu waamicha dhiyessani turan.

Gaafa guyyaa ebla 14,2022 ALA UNSC walgahii wa’ee Itoophiyaa irrati godhanii turan. Walgahiin kuniis akka godhamu kan gaafatame biyoota Afrikaa sadii amma iratti miseensa dhaabataa maree kan hin taneen Gabon, Ganaa fi kenyadhan.

Dhugaa kana irrati hunda’amee maxxansi fesbuukii irrati pirazedantiin Rwandaa waamicha US fi UNSC akka Itoophiyaa gidduu seenu gaafate jedhu maxxanfamee ture. Uummanis kan ammaa akka ta’e akka amananif  dogogorsiisuuf maxxanfame. Maxxansichis kan gaaafa Guraandhala 16,2021 ALA twittetara irraati maxanfameedha.

Gaafa guyyaa guraandhala 3,2021 ALA  Yeroo gaafanaa (interview) dhaabbata Hoovar, pirezadantiin Rwanda kagamee Afrikaan waldhabii hiiku fi akkasumas waraana Tigiraay itoopiyaa kessa jru irratti akka gamtoomtoomtu fi hirmaatu US fi moottumoota Gamta’anin gaafi dhiyeesefi ture.

Pirazedantiin Rwanda kagamee US fi UNSC mootummaa federalaa Itoophiyaa fi  TPLF gidduu akka seenan wamicha hin gooneefi. Lola Itoophiyaa keessa jiru hiikuf US, UN, Africani fi biyyooni biroo akka hirmatan Yaada kenne.

Kanaafu Haqcheek Pol Kagameen lola Itoophiyaa keessa jiru hiikuuf Ameerikaa fi UNSC kallattidhan akka giddu galan hin gaafane mirkaneessera .Maxxansi kunis waggaa tokko dura tiwittera irrati kan maxxanfamedha.

Walumaagalatti Haqcheek maxxansichi SOBA ta’u isaa mirkaneesera.

Similar Posts