Gaafa guyyaa Onkololeessa 21, 2014 ALI Fuulli Fesbuukiin hordoftoota 38,000 ol qabu Vidiyoo daqiiqaa 3:16 ta’u tokkoo Kamisee keessatti humni WBOn sirbaa jira jechuun maxxansee ture.

Maxxansiin kuniis hanga baruun kun bahuutti Yeroo 6300 ol kan ilaalame yoo ta’u yeroo 75 ol qoodameera. 

Haata’u malee HaqCheck maxxansicha hubatee SOBA ta’uu isaa dhugoomseera.

Mootummaan Itoophiyaa Waraana Bilisumma Oromoo (Kan Shanee jadhamu) Adda Bilisumma Ummata Tigiraay waliin Gurmii shororkeesaa jachuun Eebla 1, 2021 ALF Ifa basee ture. Gurmiin lamaanis Hagayya 11 ALF akkan waliin hiojjatan ibsaniiru.

Loolli Bahaa Itoophiyaa keessa geffamaa jiru gara naannoo Amaaraafi Afaar erga bal’atee ABUT magaaloota Dassee fi Kombolcha too’achuu isaa ibsameera. Onkolooleessa 22 ALI moo WBO (Shanee) Magaalaa kamisee too’adhe jadheera. 

Maxxansiin Fesbuukiin kun Haaluma kanaan barra’e. 

Haata’u malee suuraan vodiyoo kana irra kafne yeroo qorannuu vidiyoon kun kanaan Onkololeessa 13, 2018 ALF maxxanfamuu isaa hubanneerra. Vidiyoon kunis toora yeroo hoggantoonni ABO biyya alaa gara Itoophiya seenaan Qaammmee 2018 kan warabbamedha. 

Haala biratinis Fuulli fessbuukiin kun maqaa “DW International – Dimtsi Woyane” jadhuun yeroo duuraaf Sadaasa 2020 ummamuu isaatif Qaammee 2, 2021 maqaa isaa gara Awash post jijjire Haqcheck qorateera. 

Kanaafuu Postiin kun ummannni magaalaa kamisee WBOn (shaneen) wan seneef gamadaa sirbuu isaanii waan hin ibsineef HaqCheck SOBA Jadhee ramadeera. 

Similar Posts