Manata

Odeeffanoo Gashi

Odeeffanoo nuti isiniif mirkaneessu barbaaddan galcha

Dhihooti kan bahan

Vidiyoota kenya

Haaromsuf ‘subscribe’ godha

odeeffannoo haaraa argachuuf ‘subscribe’ godha

Exit mobile version