ብዕለት 19 ታሕሳስ 2013 Afmeer tv. (224,661 ሰዓብቲ ዘለውዎ ገፅ) ዝተብሃለ ናይ ፌስቡክ ገፅ ሓንቲ መኪናን ወታደራትን ዘርኢ ምስሊ ብምልጣፍ ኣብ መንጎ ክልል ዓፋርን ሶማልን ሲቲ [ሽንሌ] ዝተብሃለ ቦታ ብርቱዕ ግጭት ከምዝተወለዐ ገሊፁ። ኣስዒቡ’ውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዓፋር ከቢድ ዕንወት ክምዝወረደን ብወገን ክልል ሶማል ከኣ ሰለስተ ንፁሃን ሶማል ከምዝሞቱን ክልተ ከምዝቖሰሉን ይሕብር።  ይኹን’ምበር ነቲ ምስሊ ብዝምልከት ሓቅቼክ ብኣናዳዪ ምስሊ ጉግል ብዝገበሮ ምፅራይ እቲ ስእሊ ምስቲ ተወሊዑ ዝተብሃለ ሓዱሽ ግጭት ከምዘይራኸብ ብምርግጋፅ እቲ ፖስት ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

ብጉግል ዝተተርጎመ ፖስት፡

 

ዘይተተርጎመ ፖስት፡

ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ቅድሚ ዓሰርተታት ዓመታት ኣትሒዙ ግጭት ልሙድ እዩ። ኣብቲ ንክልቲአን ክልልታት ዘደቡቡ ቦታታት ብፍላይ ከኣ ኣብ ዞባታት ሽንሌ፣ ገቢራሱን ኣውሲረሱን ኣብ መንጎ ተወለድቲ ሶማል ዝኾኑ ቀቢላ ዒሳን ተወለድቲ ዓፋርን ጎነፃት ቀፃሊ እዩ። እተን ዘሰሓሕባ ከተማታት ዕንድፍቱ፣ ገዳማይቱን ኣዳይቱን ኣብ ክልል ዓፋር እንትርከባ ዞባ ሽንሌ ከአ ኣብ ክልል ሶማል ይርከብ። ኣብተን ክልል ዓፋር ዝርከባ ከተማታት ከአ ብዙሓት ሶማል ይነብሩ፤ በዚ’ውን ግጭት ይለዓል። እቲ ናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዘበገሶ ሓሳብ ኣብ 2006 ዓ.ም. መንግስታት ክልላት ሶማልን ዓፋርን ነቲ ዶባቶም ክሕንፅፁ ተሰማሚዖም ነይሮም። ብመሰረት’ቲ ስምምዕ እተን ዝተጠቕሳ 3 ከተማታት ናይ ዒሳ ፍሉያት ዞባታት ብምዃን ናብ ክልል ዓፋር ክሕንፀፃ። በቲ ስምምዕ ዘይተሃጎሰ መንግስቲ ክልል ሶማል ነቲ ውሳነ ኣብ ግንቦት 2011 ዓ.ም. ዘይሕገመንግስታዊ እዩ ብምባል ውድቂ ጌርዎ።  ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣብ መንጎ ክልቲአክ ሓዱሽ ጎንፂ ከምዝነበረ27 ሰባት ከምዝሞቱን ተሓቢሩ ነይሩ። 

ኣብዚ ህሞት’ዚ ሓደ ተጠቃሚ ፌስቡክ ወተዳራትን መኪናን ዘርኢ ምስሊ ብምልጣፍ ኣብ መንጎ ክልል ዓፋርን ሶማልን ሓዱሽ ወታደራዊ ጎንፂ ከምዝተወለዐ ይምጉት። ኮይኑ ግና እቲ ከምመረዳእታ ዝቐረበ ስእሊ ነቲ ተወሊዑ ዝተብሃለ ጎንፂ ዘራኽብ የብሉን። እቲ ምስሊ ንመጀመርታ ግዘ ብዕለት 26 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም. ኣብ ፌስቡክ ዝተሓትመ ኾይኑ ኣብ መንጎ ክልላት ሶማልን ዓፋርን ግጭት ከንዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኔርዎ። እቲ ፈላማይ ሕታም’ቲ ምስሊ ንምርኣይ ነዚ ዝስዕብ ሊንክ ይጠውቑ።

 

ፈላማይ ምስሊ:

 

ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ዶባት ክልላት ዓፋርን ሶማልን ንብዙሕ ዓመታት ዝዘለቐ ኣብ መንጎ አፋረቶትን ቀቢላ ዒሳ ሶማልን ኣሎ። ይኹን’ምበር ነቲ ምስሊ ብዝምልከት ሓቅቼክ ብኣናዳዪ ምስሊ ጉግል ብዝገበሮ ምፅራይ እቲ ስእሊ ምስቲ ኣብ ዶባት ክልል ዓፋርን ሶማልን ተወሊዑ ዝተብሃለ ሓዱሽ ግጭት ከምዘይራኸብ ብምርግጋፅ እቲ ፖስት ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

 

መፃረዪ፡ ሓጎስ ገብረኣምላኽ

ኣራሚ ፅሑፍ፡ ብሩኽ ነጋሽ ጠዓመ

እዚ ምፅራይ ኣካል’ቲ አብ ትሕቲ ክፍሊ መፅናዕትን ምድንፋዕን ዝመሓደር ሓቅቼክ ኮይኑ፤ ብ5 ቋንቋታት ከኣ ይሕተም።

Similar Posts