ሓሶት፡ እዛ ስእሊ ወተሃደራት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወለዐ ጎንጺ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ሃሰያ ከምዘውረዱ ኣይተርእይን እያ።

ሓሶት፡ እዛ ስእሊ ወተሃደራት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወለዐ ጎንጺ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ሃሰያ ከምዘውረዱ ኣይተርእይን እያ።

ሓሶት፡ እዛ ስእሊ ሓይልታት ጸጥታ ኦሮምያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን (ሰሓኦ) ኣብ ቤንሻንጉል ናይ ኣምሓሩ ኣባይቲ እናቃጸሉ ኣይተርእን።

ሓሶት፡ እዛ ስእሊ ሓይልታት ጸጥታ ኦሮምያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን (ሰሓኦ) ኣብ ቤንሻንጉል ናይ ኣምሓሩ ኣባይቲ እናቃጸሉ ኣይተርእን።