ብዕለት 1 ሓምለ 2013 ዓ.ም Maleda tvnetwork ዝተብሃለ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ዝተኸፍተን ልዕሊ 15,000 ሰዓብቲ ዘለውዎ ናይ ፌስቡክ ገፅ ብኣምሓርኛ ዜና ጠቂዑ ኔሩ። እቲ ዜና “ድሕሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ምንስሓቡ ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከምዝተቀትሉ ተረጋጊፁ” ዝብል ኣርእስቲ ኔርዎ። እቲ ገፅ ነቲ ዜና ንAl Ain Amharic ተወኪሱ ከምዝጠቀዖ ይሕብር። ሓቂቼክ ኣብቲ ጉዳይ ምፅራይ ኣካይዱ ኣሎ። 

ካብ 25 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣትሒዙ ኣብ መንጎ እቶም ፈደራላዊ መንግስቲ ዝመርሖም ሓይልታትን ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝምርሑ ሓይልታትን ወታደራዊ ጎንፂ ምንባሩ ይፍለጥ። ድሕሪ ሰሙናት’ውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ነታ ርእሲ ኸተማ ክልል ትግራይ ዝዀነት መቐለ ተቘፃፀራ። ድሒሩ’ውን ላዕለዎት ፖለቲካውያንን ወታደራውያንን መራሕነት ህወሓት በቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀቲሎምን ተታሒዞምን ኔሮም። እንተዀነ ግን ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ክልል ምስ ተቘጻጸሮ እውን ከይተረፈ ኣብቲ ኸባቢ እቲ ጎንፂ ኣይተቋረፀን። ድሕሪ እቲ ን8 ወርሒ ዝቐጸለ ንጡፍ ግጭታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኻብቲ ክልል በይነኣዊ ቶኽሲ ደው ናይ ምባል ተበግሶ ወሲዱ ሽዑ ንሽዑ’ውን ወታደራቱ ካብ ትግራይ ስሒቡ እዩ።

ብ30 ሰነ 2013 ዓ.ም  ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ዩ. ኤን. ኤች. ሲ. ኣር.) ኣብቲ ትዊተር ገፁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ከምዝተቀትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ከም ዝበፅሕዎ ብምጥቃስ “እዚ ኣርዚንና ኢና እንርእዮ ብኡንብኡ ኸኣ ምስቶም ኣብ ሽረ ዘለዉ ሰራሕተኛታትና፣ መሳርሕትናን ኤርትረውያን ስደተኛታትን ተራኺብና ኢና። ክሳዕ ሕጂ ነቲ እተቐበልናዮ ሓበሬታ ክነረጋግፆ ኣይከኣልናን።” ኢሉ ነይሩ። 

ሓቂቼክ ነቲ Al-Ain AmharicMaleda tvnetworkን ዝተፅሓፉ ጥቃዓት ተዓዚቡ እዩ። እቲ ምስሊ ብለካቲት 25 2013 ዓ.ም ብኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ተሓቲሙ ኔሩ። ኣር. 295 ኤርትራዊ ስደተኛታት ናብ መዓስከር ማይ-ዓይኒን ኣዲ-ሃሩሽን ከም ዝገዓዘ ትእውጅ። እቲ ሕታም እቲ ኤጀንሲ 295 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ማዓስከራት ማይ-ዓይኒን ዓዲ-ሓርሽን ከምዘእተዎም ይገልፅ። እቲ ብ8 ሓምለ ኣብ ክልቲኡ ገጻት ዘሎ ሕታም ናይቲ ምስሊ መግለፅን መወከሲ ፍልፍልን የብሉን። ስለዚ’ውን እቲ ኣብ መንጎ እቲ ምስልን ትሕዝቶን ዘሎ ናይ ሓሶት ምትእስሳር ነቲ ጥቃዕ መደናገሪ ምኻኑ ሓቂቼክ የረጋግፅ።

ፈላማይ ምስሊ 

ብተወሳኺ’ውን እቲ ብMaleda tv network ዝተሓትመ “ድሕሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዝተቀትሉ ተረጋጊፁ” ዝብል ኣርእስቲ ምስቲ ኣብ Al-Ain Amharic ዝተጠቀዐ ፈላማይ ሕታም ርክብ የብሉን።  ኮይኑ ግና ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ነቲ ሓበሬታ ከምዘየረጋገፆ ኣረዲኡ ነይሩ እዩ።

ስለዚ ሓቂቼክ ነዚ ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከምዝተቀትሉ ተረጋጊፁ ዝብል ጥቃዕ መደናገሪ ምዃኑ ኣረጋጊፁ።

Similar Posts