ብ26 ነሓሰ 2021 ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ሰብ-ኣልባ ወተሃደራዊ ነፋሪት ወይ ድሮን ብሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ተወቂዓ ከምዝወደቀት ዚገልፁ ክልተ ስእልታት ዝሓዘት ትዊት ተሓቲማ ነበራ። እቲ ናይ ትዊተር ፅሑፍ “… ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ [ሓይልታት ህወሓት] ንሓንቲ ኻብተን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ዘውዓለን ድሮናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝነበረ ውግእ ወቂዖም ኣውዲቆምዋ።” ይብል።

እታ ናይ ትዊተር ሕታም (ትዊት) ኽሳዕ ልዕሊ 375 ሳዕ ተባፂሓ እያ። ግናኸ ሓቂቼክ ነታ ትዊት መርሚሩ “ሓሶት” ኢሉዋ ኣሎ።

ካብ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ህወሓትን ውግእ ይካየድ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ህወሓት ኲናት ዝኣወጀ ሰሜናዊ እዚ ናይታ ሃገር ሃገራዊ ሓይልታት ምክልኻል ብህወሓት ተጠቒዑ ድሕሪ ምባሉ እዩ። ኣብቲ ውግእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ውግእ ከምዝተጠቀመ ልዕለዎት ወታደራዊ ሰብመዚ እታ ሃገር ገሊፆም ኔሮም እዮም።

እንተኾነ ግና ብመሰረት ኣብ መናደዪ ምስሊ ጉግል ብዝተገብረ ኣለሻ እዞም ኣብቲ ትዊት ዘለዉ ስእሊታት ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ዝወደቀት ድሮን ኣየርእን። እቲ ናይ መጀመርታ ምስሊ ንፈለማ እዋን ብ20 ጥቅምቲ 2020 ተሓቲሙ ኔሩ። እዚ ስእሊ ብሰራዊት ምክልኻል ኣርትፃኽ (ናጎርኖ ካራባኽ) ተሃሪማ ዝወደቀት ስርሓት ተርኪ ዝኾነት ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት ውግእ ዜርኢ እዩ። እዚ ስእሊ እዚ ኣብቲ ብ2020 ኣብ ናጎርኖ-ካራባኽ እተገብረ ውግእ ከም ዝተሳእለ ኢዩ።

ፈላማይ ምስሊ 1 

እቲ ኻልኣይ ምስሊ ንመጀመርታ ግዜ ብ16 ሓምለ 2020 እዩ ኣብ ጉግል ተሓቲሙ። እዚ ስእሊ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ዶባት ኣዘርባጃን ተወቂዓ ዝወደቀት ናይ ኣርመንያ ድሮን ኢዩ።

ፈላማይ ምስሊ 2

ስለዚ’ውን ሓቂቼክ እቶም ምስሊታት ብሓይልታት ህወሓት ተሃሪማ ዝተሓምሸሸት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውግእ ድሮን ከምዘየርእዩ ብምርግጋፅ ነቲ ናይ ትዊተር ሕታም ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

Similar Posts