ብዕለት 2 ሕዳር 2013 ዓ.ም. World Page ዝብል ናይ ፌስቡክ ገፅ (ልዕሊ 39,253 ሰዓብቲ ዘለዎ) ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምስሊ ብምልጣፍ እቲ ኣድጊ ብኤርትራውያን ካብ ትግራይ ተሰሪቑ ብሚኒባስ ዝተወስደ ኣድጊ ምዃኑ የመላኽት። እቲ ፖስት እታ ሚኒባስ ናይ ኤርትራ ምዃና ንምርኣይ ዝተቀናበረ ታርጋ የመላኽት። እቲ ፖስት ብዙሓት ሰባት ክቀባበልዎ ፀኒሖም እዮም፤ ክሳብ ናብ ማህደር ዝኣቱ’ውን 45 ተጠቀምቲ ተቐባቢሎምዎ ነይሮም። ይኹን’ምበር ሓቅቼክ ብመናደዪ ምስሊ ጉግል ብዝገበሮ ምፅራይ እቲ ስእሊ ካብ ትግራይ ዝተጎበጠ ኣድጊ ከምዘየርኢ ብምርግጋፅ ነቲ ፖስት ቕንብር ኢልዎ ኣሎ።

ካብ 28 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ መንጎ ህወሓት ዝመርሖም ሓይልታትን መንግስቲ ፌደራል ዝመርሖም ሓይልታትን ጎንፂ ምንባሩ ይፍለጥ። መንግስቲ ፌደራል ንላዕለዎት ሲቪላውያንን ወታደራውያንን መራሕቲ ህወሓት ከምዝሓዘን ከምዝደምሰሰን ከርእን ክገልፅን ፀኒሑ እዩ። ነቲ ወታደራዊ ጎንፂን ዘይምርግጋዕን ስዒቡ ከኣ ሰራዊት ኤርትራ ንምምሕዳር ኣቢይ ኣሕመድ ብምሕጋዝ ኣብቲ ውግኣት ከምዝተሳተፈን ብተወሳኺ’ውን ወታደራት ኤርትራ ንብረት ይዘምቱ ከምዘለዉን ግምታትዘይተረጋገፁ ፀብፃባትን ክወፁ ፀኒሖም እዮም። ክሳብ ሕጂ ግን ጭብጢ ክርከብ ኣይተኽኣለን። 

ኣብዚ ህሞት’ዚ እቲ ፖስት እቲ ኣብቲ ምስሊ ዘሎ ኣድጊ ብኤርትራውያን ካብ ትግራይ ተሰሪቑ ብሚኒባስ ዝተወስደ ምዃኑ ይሕብር። ይኹን’ምበር ሓቅቼክ ብመናደዪ ምስሊ ጉግል ብዝገበሮ ምፅራይ እቲ ኣብቲ ስእሊ ዘሎ ኣድጊ ካብ ትግራይ ዝተሰርቀ ከምዘይኮነ ኣረጋጊፁ ኣሎ። እቲ ምስሊ ንፈለማ እዋን ብ27 ነሓሰ 2011 ዓ.ም. ኣብ ረዲት ኮይኑ ‘እዚ ኣድጊ ብሚኒባስ ናብ ገዝኡ ይኸይድ’ ዝብል ፅሑፍ ነይርዎ። ነቲ ናይ ፈለማ ሕታም ንምርኣይ ነዚ መላግቦ ይጠውቑ።

ዝተቐናበረ ምስሊ

ፈላማይ ምስሊ

ዋላኳ ክሳብ ሕጂ መረዳእታ እንተዘይሃለወ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ይዋግኡን ንብረት ይጎብጡን ከምዘለዉ ዝማጎቱ ግምታትዘይተረጋገፁ ፀብፃባትን ክወፁ ፀኒሖም እዮም። ይኹን’ምበር ሓቅቼክ ብመናደዪ ምስሊ ጉግል ብዝገበሮ ምፅራይ እቲ ኣብቲ ምስሊ ዘሎ ኣድጊ ብኤርትራውያን ካብ ትግራይ ተሰሪቑ ብምኒባስ ዝተወስደ ከምዘይኮነ ብምርግጋፅ ነቲ ፖስት ቕንብር ኢልዎ ኣሎ።

መፃረዪ፡ ሓጎስ ገብረኣምላኽ

ኣራሚ ፅሑፍ፡ ብሩኽ ነጋሽ ጠዓመ

እዚ ምፅራይ ኣካል’ቲ አብ ትሕቲ ክፍሊ መፅናዕትን ምድንፋዕን ዝመሓደር ሓቅቼክ ኮይኑ፤ ብ5 ቋንቋታት ከኣ ይሕተም።

Similar Posts