ኣብዚ ቐረባ ግዘ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ንሃገራዊ ሓይሊታት ምክልኻል ኢትዮጵያ 2.9 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወታደራዊ መሳርሒታት ሂባ ዝብል ናይ ፌስቡክ ሕታም ተጠቂዑ ነይሩ። እቲ ብዕለት 6 ጥቅምቲ 2021 ዓ.ም ዝተጠቅዐ ሕታም ኽልተ ስእልታት ተጠቒሙ ነይሩ። ብተወሳኺውን ኣልሸባብን ካልኦት ኣብ ሶማልያ ዝርከቡ ግብረ፡ሽበራውያን ጕጅለታት ንምምካት እቲ ወታደራዊ መሳርሒታት ንኢትዮጵያ ከም እተዋህበ ይገልፅ። እዚ ዓንቀፅ ክሳዕ ዝሕተም እቲ ጥቃዕ 10 ሳዕ ተባፂሓ ነይራ።

ይኹን እምበር ሓቂቸክ እዚ ምስልታት እዚ ኣመሪካ ኣብዚ ቐረባ እዋን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ መሳርሒ ኸምዝሃበት ከምዘይሕብር ኣረጋጊፁ እዩ። ስለዚ እቲ ሕታም ፌስቡክ ናይ ሓሶት ምስሊታት ብምጥቃሙ ሓሶት ተባሂሉ ኣሎ።

መንግስቲ ኣመሪካ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ሓገዝ ክገብር ፀኒሑ እዩ። እታ ሃገር ኣብ ዘበነ ሃፀያዊ ግዝኣት፣ ዝሑል ኲናት ከምኡውን ድሕሪ እቲ ብ11 መስከረም ግብረ-ሽበራውያን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝፈነዉዎ መጥቃዕቲ ቀንዲ ስትራተጅያዊት ብጸይቲ ኣመሪካ ዀይና ፀኒሓ እያ። ኢትዮጵያ ምስ ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ እትዋጋእን ምስ ውድባትን ንጥፈታትን ግብረ-ሽበራ እትቃለስን ቀንዲ መሻርኽቲ ኣመሪካ እያ ነይራ።

ይኹን እምበር እቶም ምስሊታት መንግስታት ኣመሪካ ኣብዚ ቐረባ ግዘ ንኢትዮጵያ ወታደራዊ መሳርሒታት ከም ዝሃበት ኣየረጋግፅን። እዚ ስእሊ እዚ ቕድሚ ሓደ ዓመት ኣመሪካ ንኢትዮጵያ ዝሃበታ ወታደራዊ ደገፍ ዘርኢ እዩ። እተን ኣብቲ ስእሊ ዘለዋ መካይንን ኣምቡላንስን ብ29 መስከረም 2020 ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣመሪካ ንኢትዮጵያ ዘወፈየን እየን። እቲ 2.9 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወታደራዊ ሓገዝ ኢትዮጵያ ኻብ ኣልሸባብን ካልኦት ግብረ፡ሽበራውያን ጕጅለታት ንዝመፅእ ስግኣት ንምምካት ተባሂሉ እዩ። እቲ ደገፍ ኣምቡላንስ፣ ላንድክሮዘር፣ ዓበይቲ መካይንን ካልእ ናውቲን ከምኡውን ወታደራዊ ስልጠና ዘጠቓልል እዩ ነይሩ።

እዚ ስእልታት እዚ ንመጀመርታ ግዜ ብ29 መስከረም 2020 ብኣል፡ዓይን ዝበሃል ኣብ ሕቡራት ኢሚሬታት ዓረብ ዝርከብ መራኸቢ፡ሓፋሽ ተሓቲሙ ነይሩ። ነቲ ፈላማይ ስእልታትን ዓንቀፃትን ንምርካብ ኣብዚ መላግቦ ይጠውቑ።

ኢትዮጵያ ኻብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዙሕ ወተሃደራዊ ሓገዝ ትረክብ እኳ እንተ ነበረት እዚ ስእልታት እዚ ግን ኣብዚ ቐረባ እዋን ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ ወታደራዊ መሳርሒታት ኣይሕብርን እዩ። ስለዚ ሓቂቸክ እቲ ናይ ፌስቡክ ሕታም ሓሶት ኢልዎ ኣሎ። 

Similar Posts