ብ 14 መስከረም 2021 ልዕሊ 60,000 ሰዓብቲ ዘለውዎ ናይ ፌስቡክ ገፅ  ሰለስተ ምስልታት ብምጥቃዕ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣንፃር ህወሓት ተቓውሞኦም ይገልፁ ከምዝነበሩ ይሕብር። እቲ ሕታም ኣብቲ ዝተብሃለ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ እቶም እቶም ተሰለፍቲ “ይኣክል! ድሕሪ ሕጂ ንህወሓት ኣይንፃወሮን! ደቅና ኣበይ ከምዘለዉ ኣይንፈልጥን! ገሊኦም’ውን ኣካላቶም ስኢኖም ኣለዉ!” ይብሉ ከምዝነበሩ ይገልፅ። እቶም ስእልታት ዝተዓፅወ መንገዲ፣ ተሰለፍቲ ምስ ፖላዊስ እንትጓነፁን ኣብ መገዲ ዝተኣከቡ ነበርቲን የርእዩ።

ይኹን’ምበር እቶም ምስሊታት ነቲ ዝተብሃለ ሓበሬታ ስለዘየረጋግፁ እቲ ሕታም ሓሶት ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ።

ካብ መጀመርታ ሕዳር (መወዳእታ ጥቅምቲ 2013) 2021 ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ሓይሊታት ህወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ተተሓሒዙ ብዙሓት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ቅልውላዋት ኣስዒቡ እዩ። ካብዚ ሓደ ህወሓት ዕድሚኦም ዘይበፅሑ ቆልዑ ወታደራት ክኾኑ ይምልምል ከምዘሎ ዝገልፅ እዩ።

ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝተብሃለ ፍሉጥ ጋዜጣ ዝተሓትመ ሓደ ሓፂር ፀብፃብ መበገሲ ብምግባር ህወሓት ትሕቲ ዕድመ ወታደራት ይምልምልን ናብ ውግእ የሰልፎም ከምዘሎን ዝሕብሩ ብዘይሻራዊ ኣካል ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ክወፁ ፀኒሖም እዮም። ናይ ምሩኻት ተዋጋእቲ ህወሓት ምዃኖም ዝግለፁ ቃለ-ማሕትታት’ውን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተፈንዩ ኔሩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ’ዚ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ሃበሬታት ክወፁ ፀኒሖም እዮም። ገሊኦም’ውን ብሓቂቼክ ተፃርዮም ኔሮም።

ይኹን’ምበር እዞም ስእሊታት ነቲ ዝተብሃለ ሓበሬታ ኣየረጋግፁን። እቲ ናይ ፈለማ ምስሊ ዛጊድ እንታይነቱ ኣይተፈልጠን። እቶም ዝስዕቡ ክልተ ምስልታት ግን ካብ ካልኦት ሕታማት ከምዝተወስዱ ተፈሊጡ ኣሎ።

ካልአዋይ ምስሊ

እቲ ናይ መበል ካልኣይ ስእሊ ብ3 ታሕሳስ 2020 ካብ ዝተሓተመ ናይ ትዊተር ጥቃዕ እተወስደ እዩ። እቲ ጥቃዕ ከምዚ ይብል “ነበርቲ መቐለ ካብ ገዝኦም ብምውፃእ መንገዲታት ይዓፅዉን ምስ ሚሊሻ ኣምሓራን ወታደራት ኤርትራን ይጓነፁን ኣለዉ”።

ሳልሳይ ምስሊ

እቲ ሳልሳይ ምስሊ ብጥቅምቲ 30 2018 ኣብ ናይጀርያ ከተማ ኣቡጃ ኣብ ዝነበረ ህዝባዊ ተቓውሞ ኣብራሃም ኣቺርጋ ብዝተብሃለ ጋዜጠኛ ሮይተርስ ዝተልዓለ ፎቶ እዩ። እቲ ምስሊ’ውን ኣብ ሮይተርስ ኣብ ዝተሃትመ ሓፂር ፀብፃብ ሰፊሩ ይርከብ።

ብተወሳኺ’ውን እቲ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ጥቃዕ ዘሎ ምስሊ ካብቲ ናይ ፈለማ ዝተቆርፀ እዩ።

ስለዚ’ውን ሓቂቼክ ነቲ ሕታም ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

Similar Posts