ብ4 ታሕሳስ 2022 ሓደ ዓሰርተ ሓደ ሽሕ ሰዓብቲ ዘለውዎ ናይ ፌስቡክ ገጽ ሓንቲ ‘ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ወለጋ ተቐቲሎም’ ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ቪድዮ ኣቃሊሑ ነይሩ። እታ ዝተጠቀዐት ቪድዮ ሰባት ዝሞተ ሰብ እናጓዓዓዙ እተርኢ እያ።

እዛ ናይ ፌስቡክ ሕታም ኣብ ፌስቡክ ኣዝያ ተላቢዓ ዝነበረትን ብኣስታት ሰላሳን ትሽዓተን ሽሕ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ዝተረኣየትን እያ።

ይኹን እምበር ሓቂቸክ ብዝገበሮ ምርመራ እዛ ቪድዮ ናይ ቀደም ከምዝኾነትን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ከምዘይተርኢን ኣረጋጊጹ ኣሎ።

እቲ ዕጥቃዊ ጎንጺ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን (ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሸኔ እናተበሃለ ዝጽዋዕ) ሎምቕነ ተበኣኢሱ ቀጺሉ ኣሎ።

ብተወሳኺ እዉን ዓመጻትን ምቅትታልን እዉን ነይሩ እዩ። ተወልደቲ ኣምሓራን ኦሮሞን ብመንግስትን ካልኦት ዕጡቓት ሓይልታት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ወጽዮም ነይሮም።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮምያ ቶሌ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ ኣብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ብብዝሒ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ዝርከብዎም ኣስታት 200 ንጹሃት ዜጋታት ተቐቲሎም ነይሮም እዮም። ዋላኳ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እንተኸሓደ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቲ ተግባር ብሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ከምዝተፈጸመ እዩ ሓቢሩ።

ሎምቕነ ጎንጺ ኣብ ኦሮሚያ ብፍላይ ከኣ ኣብ ሞንጎ ዶባት ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ተወሊዑ ቀንዩ።

ካብ 25-29 ሕዳር 2022 ዕጡቓት ኣምሓራ (ፋኖ) ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ኪረሙ ኣብ ዝበሃል ቦታ ብዙሓት ሰባት ከምዝቐተሉ ናይ ዉሽጢ ዓዲ ሚድያታት ጸብጺበን ነይረን።

ካሊእ ናይ ዜና ገጽ ከኣ ኣብቲ ቦታ ንሱ ኣንጻር ኣምሓራ ኣብ ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ 50 ንጹሃት ዜጋታት ከምዝሞቱ ሓቢሩ ነይሩ።

ኣብዚ ህሞት እዚ እዩ እምበኣር ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ኣብ ወለጋ ኦሮሚያ ተቐቲሎም ክትብል ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ፌስቡክ ዝወጸአት።

ይኹን’ምበር እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሕሉፍ እዋን 5 መጋቢት 2021 ኣብ ናይ ኣምሓራ ፓርቲ ብልጽግና ናይ ፌስቡክ ገጽ ተሓቲማ ሓቂቸክ ረኺብዋ ኣሎ። እታ ቪድዮ ንጹሃት ተወለድቲ ኣምሓራ ብህወሓት ኣብ ማይካድራ ተቐቲሎም ምስ እትብል ጽሕፍቲ እያ ተቓሊሓ ነይራ።

ሊንክ

ዋላኳ ተወለድቲ ኣምሓራ ነበርቲ ክልል ኦሮምያ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ጎንጺ ይቕተሉ ኣለዉ ዝብሉ ሓበሬታታት እንተሃለዉ፣ እዛ ተቖሪጻ ተጠቂዓ ዘላ ቪድዮ ግን ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ ከምዝተቐተሉ ኣይትሕብርን እያ።

እታ ቪድዮ ነቲ እማመ ኣይተመላኽትን እያ። ስልዚ ብሰንኪ ምጥቃም ናይ ቀደምን ዝተሰሓሓተን ቪድዮ ሓቂቸክ ነቲ ጥቃዕ ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

ብ4 ታሕሳስ 2022 ሓደ ዓሰርተ ሓደ ሽሕ ሰዓብቲ ዘለውዎ ናይ ፌስቡክ ገጽ ሓንቲ ‘ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ወለጋ ተቐቲሎም’ ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ቪድዮ ኣቃሊሑ ነይሩ። እታ ዝተጠቀዐት ቪድዮ ሰባት ዝሞተ ሰብ እናጓዓዓዙ እተርኢ እያ።

እዛ ናይ ፌስቡክ ሕታም ኣብ ፌስቡክ ኣዝያ ተላቢዓ ዝነበረትን ብኣስታት ሰላሳን ትሽዓተን ሽሕ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ዝተረኣየትን እያ።

ይኹን እምበር ሓቂቸክ ብዝገበሮ ምርመራ እዛ ቪድዮ ናይ ቀደም ከምዝኾነትን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ከምዘይተርኢን ኣረጋጊጹ ኣሎ።

እቲ ዕጥቃዊ ጎንጺ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን (ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሸኔ እናተበሃለ ዝጽዋዕ) ሎምቕነ ተበኣኢሱ ቀጺሉ ኣሎ።

ብተወሳኺ እዉን ዓመጻትን ምቅትታልን እዉን ነይሩ እዩ። ተወልደቲ ኣምሓራን ኦሮሞን ብመንግስትን ካልኦት ዕጡቓት ሓይልታት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ወጽዮም ነይሮም።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮምያ ቶሌ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ ኣብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ብብዝሒ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ዝርከብዎም ኣስታት 200 ንጹሃት ዜጋታት ተቐቲሎም ነይሮም እዮም። ዋላኳ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እንተኸሓደ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቲ ተግባር ብሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ከምዝተፈጸመ እዩ ሓቢሩ።

ሎምቕነ ጎንጺ ኣብ ኦሮሚያ ብፍላይ ከኣ ኣብ ሞንጎ ዶባት ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ተወሊዑ ቀንዩ።

ካብ 25-29 ሕዳር 2022 ዕጡቓት ኣምሓራ (ፋኖ) ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ኪረሙ ኣብ ዝበሃል ቦታ ብዙሓት ሰባት ከምዝቐተሉ ናይ ዉሽጢ ዓዲ ሚድያታት ጸብጺበን ነይረን።

ካሊእ ናይ ዜና ገጽ ከኣ ኣብቲ ቦታ ንሱ ኣንጻር ኣምሓራ ኣብ ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ 50 ንጹሃት ዜጋታት ከምዝሞቱ ሓቢሩ ነይሩ።

ኣብዚ ህሞት እዚ እዩ እምበኣር ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ኣብ ወለጋ ኦሮሚያ ተቐቲሎም ክትብል ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ፌስቡክ ዝወጸአት።

ይኹን’ምበር እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሕሉፍ እዋን 5 መጋቢት 2021 ኣብ ናይ ኣምሓራ ፓርቲ ብልጽግና ናይ ፌስቡክ ገጽ ተሓቲማ ሓቂቸክ ረኺብዋ ኣሎ። እታ ቪድዮ ንጹሃት ተወለድቲ ኣምሓራ ብህወሓት ኣብ ማይካድራ ተቐቲሎም ምስ እትብል ጽሕፍቲ እያ ተቓሊሓ ነይራ።

ሊንክ

ዋላኳ ተወለድቲ ኣምሓራ ነበርቲ ክልል ኦሮምያ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ጎንጺ ይቕተሉ ኣለዉ ዝብሉ ሓበሬታታት እንተሃለዉ፣ እዛ ተቖሪጻ ተጠቂዓ ዘላ ቪድዮ ግን ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ ከምዝተቐተሉ ኣይትሕብርን እያ።

እታ ቪድዮ ነቲ እማመ ኣይተመላኽትን እያ። ስልዚ ብሰንኪ ምጥቃም ናይ ቀደምን ዝተሰሓሓተን ቪድዮ ሓቂቸክ ነቲ ጥቃዕ ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

Similar Posts