ብ22 ጥሪ 2023 ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ቦታ ጀህዋ ተባሂላ እትፍለጥ ወተሃደራት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ናይ ፖሊስ መደብር ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ ዒስራ ኣባላት ፖሊስ ቀቲሎም እትብል ጽሕፍቲ ዘለዋ ሓንቲ ስእሊ ብሓደ ናይ ፌስቡክ ገጽ ተጠቂዓ ነይራ።

እታ ጥቃዕ ኣብ ፌስቡክ ኣዝያ ተላቢዓ ዝነበረትን ኣስታት ኣርብዓ ግዜ ከኣ ተወዓዊዓ ዝነበረትን እያ።

ይኹን እምበር ሓቂቸክ ብዝገበሮ ምርመራ እታ ስእሊ ናይ ቀደም ከምዝኾነትን ነቲ ተባሂሎ ዘሎ ከምዘይትሕብርን ኣረጋጊጹ ኣሎ።

ካብዚ ቀረባ ግዘ ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ጎንጺ ይኽሰት ኣሎ። እቲ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ተኸፊቱ ዝነበረ ኲናት ነቲ ብሕዳር 2022 ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ሲዒቡ ዕልባት ረኺቡ ኣሎ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ወይ ከኣ ብመንግስቲ ሸኔ ተባሂሉ ዝፍለጥ ደባይ ተዋጋኣይ ኣብ ኣብ ኲናት እዩ ዘሎ።

ብሰንኪ እዚ ዝግበር ደባይ ዉግእ ብዝሒ ዘለዎ ሰብ ሙሟትን፣ ምምዝባልን የጋጥም እዩ። እዞም ክልተ ተጻረርቲ ሓይልታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝበጽሕ በደል ነኒባዕሎም እዮም ዝወናጀሉ።

ኣብ ኦሮሚያን ኣምሓራን ክልል ሕብረተሰባዊ ጎንጺ ኣጓኒፉ ነይሩ። እዚ ተደጋጋሚ ጎንጺ ከኣ ኣብ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ፣ ኣብ ሰሜን ሽዋን ፍሉይ ዞባ ኦሮሞን ከኣ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ ነይሩ።

ብጥቅምቲ 2019 ኣብ ፍሉይ ዞባ ኦሮሞ ብዝተወለዐ ረጽሚ ሰለስተ ሰባት ሞይቶም ነይሮም። 

ብመጋቢትን ሚያዝያን 2021 ኣብ ተመሳሳሊ ዞባ ብዝተፈጠረ ጎንጺ ልዕሊ ሰለስተ ሚኢቲ ሰባት ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ነይሮም እዮም። 

ሓደ ሓደ ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦት ዜናታትን ከምዝጸብጸብኦ ኣብ ሰሜን ሽዋን ፍሉይ ዞባ ኦሮሞን ብፍላይ ከኣ ከተማ ኣጣየን ጀውሃን ሓዱሽ ጎንጺ ተበጊሱ ኣሎ ኢለን ኣለዋ። 

እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እዩ እምበኣር ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ቦታ ጀውሃ ተባሂላ እትፍለጥ ወተሃደራት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ናይ ፖሊስ መደብር ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ ዒስራ ኣባላት ፖሊስ ቀቲሎም እትብል ጽሕፍቲ ዘለዋ ሓንቲ ስእሊ ብሓደ ናይ ፌስቡክ ገጽ ዝተጠቀዐት። 

ይኹን እምበር ሓቂቸክ ብዝገበሮ ምርመራ እታ ስእሊ ናይ ቀደም ከምዝኾነትን ነቲ ተባሂሎ ዘሎ ከምዘይትሕብርን ኣረጋጊጹ ኣሎ። 

እታ ስእሊ ንመጀመርታ ግዜ ብ20 መጋቢት 2021 ምስ ሓጻር ዜና ኣብ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ተሓቲማ ነይራ። 

ስለዚ ብሰንኪ ዝተሰሓሓተ ስእሊ ምጥቃም ሓቂቸክ ነቲ ጥቃዕ ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

Similar Posts