ሰላሳ ሽሕ ሰዓብቲ ዘለዉዎ ናይ ፌስቡክ ገጽ አብ ቀጽሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሻሸመኔ ዝተረኽበ አጽዋር ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ሓንቲ ስእሊ ጠቂዑ ነይሩ፡፡ ክሳዕ እዛ ዓንቀጽ ዝተሓትመትላ እዋን ከአ እታ ጥቃዕ ዓሰረተ ሰለስተ ግዜ ተወዓዊዓ ነይራ እያ፡፡

ይኹን እምበር ሓቂቸክ ነታ ስእሊ መርሚሩ ናይ ቀደም ምዃና አረጋጊጹ አሎ፡፡ ስለዚ እቲ ጥቃዕ ሓሶት እዩ፡፡

ብ22 ጥሪ 2023 ቀደም ሊቀጳጳስ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝነበረ ሓደ አባል ብዘይ አፍልጦ ናይታ ቤተ ክርስያን ሲኖዶስ ጳጳሳት ሸይሙ ነይሩ፡፡

ሊቀ ጳጳስ ሰሜን ሽዋ ዝኾኑ አቡነ ሳዊሮስን ካልኦት ክልተን አብ ክልላት ኦሮሚያን ደቡብን ዘገልግሉ 26 ዝኣኽሉ ኤጲስቆጶሳት መሪጾም ነይሮም፡፡

በዚ ጉዳይ ህጹጽ አኼባ ዝጸወዐት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ኢትዮጵያ ነቶም ተፈንጪሎም ዝወጹ ጳጳሳት አውጊዛቶም እያ፡፡ አቡነ ሳዊሮስን ገለ ካልኦትን ካብቶም ቀኖና ቤተ ክርስትያን ጥሒሶም ተባሂሎም ዝተወግዙ እዮም፡፡

እቶም ተነጺሎም ዝወጹ ሊቀጳጳሳት ነቶም ብአቡነ ሳዊሮስ ዝተመረጹ ጳጳሳት ነናብ’ቲ ዝተሸየምሉ ቦታታት ከምዝኸዱ አፍሊጡ ነይሩ፡፡ ምስ ከዱ እዉን አብ ኦሮሚያ ብነበረቲ አቀባብላ ከምዝተገብረሎም አብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ነይሮም፡፡

መራሒ ናይቶም ዝተነጸሉ ጳጳሳት አቡነ ሳዊሮስ ንአቡነ ጳውሎስ አብ ሻሸመኔ ናይ ምዕራብ አርሲ ሃገረስብከት ገይሮም ሸይሞም ነይሮም፡፡ እቶም ጳጳስ ናብቲ ዝተሸየምሉ እናኸዱ እናሃለዉ እዉን ከቢድ ወጥሪን ጎንጺን ተበጊሱ ነይሩ፡፡

ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ፣ ብሰንኪ እቲ ጎነጽ ሰለስተ ሰባት ተቀቲሎም እዮም፡፡

እዚ መሰረት ብምግባር እዩ እምበአር አብ ቀጽሪ ቤተ ክርስትያን ሻሸመኔ አጽዋር ተረኺቡ ዝብል መልእኽቲ ዘለዋ ስእሊ አብ ፌስቡክ ዝተጠቅዐት፡፡

ይኹን እምበር እታ ስእሊ ቅድም ቅድሚ ክልተ ዓመት ተጠቂዓ ዝነበረት ከምዝኾነት ሓቂቸክ አረጋጊጹ አሎ፡፡ እታ ስእሊ ንመጀመርታ ግዘ ብ15 መጋቢት 2015 እያ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አብ ሲዳማ ዘይሕጋዊ አጽዋርን ጠያይትን ሒዙ ምስ ዝብል ጽሑፍ ዝተሓትመት፡፡

ስለዚ ሓቂቸክ ነቲ ጥቃዕ ሓሶት ኢልዎ አሎ፡፡

Similar Posts