ሓንቲ ኣባይቲ እናተቓጸሉ እንከለዉ እተርኢ ስእሊ፡ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ኣጣየ ዝተበገሰ ጎንጺ ከምዝተፈጸፈመ ምስ እትሕብር ጽሕፍቲ ኣብ ፌስቡክ ተጠቂዓ ነይራ። እዛ ስእሊ እዚኣ ምስ ካልኦት ክልተ ተወሰኽቲ ኣሳእል እያ ብ24 ጥሪ 2023 ብሓደ ልዕሊ ሓሙሽተ ሽሕ ሰዓብቲ ዘለዉዎ ናይ ፌስቡክ ገጽ ተጠቂዓ።

ድሕሪ ክልተ ሰዓት ካሊእ ልዕሊ ሓሙሽተ ሽሕ ሰዓብቲ ዘለዉዎ ናይ ፌስቡክ ገጽ ነዛ ስእሊ እዚኣ ምስ ተመሳሳሊ ጽሑፍ ኣብ ፌስቡክ ጠቂዕዋ ነይሩ።

ይኹን እምበር ሓቂቸክ ብዝገበሮ ምርመራ፡ እዛ ስእሊ ቅድም ኢላ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ተሓቲማ ከምዝነበርትን ኣብ ኣጣየ ዝግበር ዘሎ ጎንጺ ከምዘይተርእን ኣረጋጊጹ ኣሎ።

ካብ 2019 ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከቡ ፍሉይ ዞባ ኦሮሞን ዞባ ሰሜን ሽዋን ካልኦት መዳቡብቲ ቦታታትን ብተደጋጋሚ ጎንጽታትን ዓመጻትን ክረኣዩ ጀሚሮም እዮም።

ብጥቅምቲ 2019 ኣብ ዝነበረ ጎንጺ ሰለስተ ሰባት ሞይቶም ተባሂሉ ሓበሬታ ወጽዩ ነይሩ። ጽንሕ ኢሉ ድማ ድሕሪ ዓመት ኣብ 2021 ከኣ ኣብ ፉሉይ ዞባ ኦሮሞ ብፍላይ ከኣ ኣብ ከተማ ኣጣየ ሓያል ጎንጺ ኣጋጢሙ ነይሩ።

እዚ ጎንጺ እዚ ኣብ ወርሒ ሚያዝያን መጋቢትን ናይታ ዓመት ዘጋጠመ ኾይኑ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ንጹሃን ዜጋታት  ተቐቲሎም፣ ልዕሊ ሰለስተ ሽሕ ዝኾኑ ሰባት ተመዛቢሎምን ልዕሊ ሰለስተ ሽሕ ኣባይቲ ከኣ ዓንዮምን እዮም። 

ብሰንኪ እቲ ጎንጺ ርብዒ እታ ኸተማ ‘ቲኣ ተደምሲሱ እዩ። ኣብቲ እዋን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ነታ ከተማን ካልኦት ነገራትን  ዳግም ንምህናጽ ኣስታት 1.5 ቢሊዮን ሓገዝ ሓቲቱ ነይሩ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሚያዝያ 2022 ኣብ ሰሜን ሽዋን ፍሉይ ዞባ ኦሮሞን ጎንጺ ተኸሲቱ ነይሩ። ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ሰባት ከኣ ሞይቶም ነይሮም። 

ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሜን ሽዋን ፉሉይ ዞባ ኦሮሞን፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ከተማታት ኣጣየን ጀውሃን ዳግም ኣብ ቀረባ ጎንጺ ከም ዝተወለዐ ዝሕብሩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሕታማት ተራእዮም ነይሮም።

እቲ ኩነታት ከምዚ እናሃለወ እያ እምበኣር ሓንቲ ስእሊ ጽሑፍ ዘለዋ ኣብ ፌስቡክ ክትወዓዋዕ ዝጀመረት። እታ ስእሊ ንብረት እናተቓጸ እተርኢ ኮይና፣ እዚ ከኣ ብሰንኪ እቲ ኣብ ከተማ ኣጣየ ዝግበር ዘሎ ጎጺን ዓመጽን ዝተኸሰተ እዩ እያ እትብል። እዛ ስእሊ እዚኣ ብ24 ጥሪ 2023 ብልዕሊ ሓሙሽተ ሽሕ ሰዓብቲ ዘለዉዎም ናይ ፌስቡክ ገጻት እያ ተወዓዊዓ ነይራ። 

ይኹን እምበር እታ ስእሊ ናይ ቀደም ከምዝኾነትን ኣብቲ ቦታ ዝግበር ዘሎ ጎንጺ ከምዘይትሕብርን ሓቂቸክ ኣረጋጊጹ ኣሎ።

እታ ስእሊ ንመጀመርታ ግዜ ብሚያዝያ 2019 ኣብ ፌስቡክ ዝተሓትመት ኮይና፤ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ከተማ ኣጣየ ቤተ-ክርስትያናት ብሓዊ እናተቓጸሉ እንከለዉ ምስ ዝነግር ጽሑፍ እያ ተጠቂዓ።

ስለዚ ነቲ ጥቃዕ ሓቂቸክ ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

Similar Posts