ልዕሊ 119,424 ሰዓብቲ ዘለውዎ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ብ22 ጥቅምቲ 2021 እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ ጠቂዑ ኔሩ። እቲ ኣብዚ ስእሊ ዘሎ መግለፂ “ደሴ ሕጂ” ዝብል ኢዩ። እቲ ጥቃዕ ከተማ ደሴ ብሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ከምዝተትሓዘት ዝሕብር እዩ። 

እዚ ዓንቀፅ ኽሳዕ ዝሕተም እታ ናይ ፌስቡክ ጥቃዕ ልዕሊ 55 ተጠቀምቲ ተቐባቢሎምዋን ልዕሊ 700 ኸኣ ግብረመልሲ ሂቦምዋን ኔሮም። ይኹን እምበር እቲ ምስሊ ኸምቲ ዝተብሃለ እዋናዊ ህሞት ደሴ ስለዘየርኢ ሓሶት ተባሂሉ ኣሎ።

ሓይልታት ህወሓትን ፌደራላዊ መንግስትን ካብ ሕዳር 2020 ኣትሒዞም ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ንጡፍ ውግእ ይገብሩ ኣለዉ።

ኣብ መወዳእታ ሰነ 2021 ፈደራላዊ መንግስቲ ኻብ ግዝያዊ መንግስቲ እቲ ኽልል ሕቶ ምስቀረበ ብሃንደበት በይናዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ኣዋጅ ኣዊጁ ንወተሃደራቱ ድማ ካብ ትግራይ ኣውፅኦም።

ኣብዚ ቐረባ እዋን ብዛዕባ ሓድሽ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲታትን ውግኣትን ዚገልፁ ፀብፃባት ይወፁ ኣለዉ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኻብ መጀመርታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ክፍኑ ፀኒሑ እዩ። 

ኣፈኛ ሓይልታት ህወሓት ጌታቸው ረዳ መንበሪ ኣባይቲ ኣደዳ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኸም ዝዀኑ ገለፁ ኔሩ። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን መንግስቲ እቲ ቐደም ብተዋጋእቲ ህወሓት ተታሒዙ ዝነበረ ወተሃደራዊ ሰፈር መጥቃዕቲ ኸም ዝወረዶ ብምሕባር ነቲ ብህወሓት ዝቐረበ ኽሲ ነፂግዎ እዩ።

ኣብ ማእኸል እዚ ህሞት’ዚ ሓይልታት ህወሓት ናብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ድማ ወሎ ናብ ዝተብሃለ ኸባቢታት የስፋሕፍሕ ከምዘሎ ፀብፃባት ክወፁ ፀኒሖም እዮም።

ደሴ ደቡብ ወሎ ኣብ ዝተብሃለ ሓደ ኣውራጃ ወይ ዞባ ክልል ኣምሓራ እተደኮነት ከተማ እያ። ካብ ርእሰ፡ኸተማ ኢትዮጵያ፡ ኣዲስ ኣበባ 400 ኪሎ ሜተር ርሒቓ ትርከብ ኮይና ልዕሊ 200,000 ዝዀኑ ተቐማጦ’ውን ኣለዉዋ።

እዛ ኸተማ እዚኣ ፖለቲካውን ስትራተጅያውን ኣገዳስነታ ኣብ ግምት ብምእታው ሓይልታት ህወሓት ኣብ ወሎ ብምስፋሕ ዓብዪ ዕርዲ ኸም እትኸውን ገይሮም እዮም ዚርእይዋ።

ፈላማይ ስእሊ

ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት እዩ እምበኣር እቲ ናይ ፌስቡክ ጥቃዕ ዝተሓተመ። ይኹን እምበር እቲ ስእሊ እቲ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ቕድሚ ሰለስተ ዓመት ብ11 ታሕሳስ 2019 ኣብ ፌስቡክ ተሓቲሙ ዝነበረ ምስሊ እዩ። ስለዚ እቲ ሕታም ሓሶት ተባሂሉ ኣሎ።

Similar Posts