ብዕለት 5 ሕዳር 2021 ሓደ ናይ ፌስቡክ ጥቃዕ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምስሊ ብምልጣፍ ንባዕሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝሰምዩ ወታደራት ህወሓትን ሰራዊት ሓርነት ኦሮምያን (ሰሓኦ) ንሓድሕዶም ክተሓቛቘፉ ዘርኢ ምዃኑ ይሕብር።

እቲ ሕታም ልዕሊ 1,400 ግብረ መልሲ ዝረኸበ እንትኸውን ልዕሊ 136 ሳዕ’ውን ተባፂሑ ኔሩ። ዋላኳ እቲ ሕታም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እንተተደምሰሰ ንብዙሓት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣደናጊሩን ግጉይ ሓበሬታ ሂቡን ክኸውን ተኽእሎ ኣሎ። 

ስለዚ’ውን ሓቂቼክ ነቲ ምስሊ መርሚሩ እቲ ስእሊ ወታደራት ህወሓትን ሰሓኦን ንሓድሕዶም ክተሓቛቘፉ ዘየርኢ ምዃኑ ኣረጋጊፁ እዩ።

ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ጎንፂ ካብ ዝጅምር ልዕሊ ሓደ ዓመት ጌሩ፤ ኣብዚ ቀረባ እዋን’ውኒ ተጋዲዱ ኣሎ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ቶዂሲ ደው ናይ ምባል ተበግሶ ወሲዱ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ወታደራቱ ካብ መብዛሕትኡ ኸባቢታት ትግራይ ስሒቡ እዩ።

ድሕር’ዚ ሓይሊታት ህወሓት ንደቡብ ገፆም ብምግስጋስ ዝተወሰኑ ኸባቢታት ክልል ኣምሓራ ሒዞም ኣለዉ።

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ድማ ነታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ እትርከብ ፍልይቲ ዞባ ኦሮማ ርእሰ ኸተማ ከሚሴ ከምዝሓዙ ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ይወፁ ኣለዉ።  እታ ዞባ ሕብረተሰብ ኦሮሞ ዝነብሩላ ምስቲ ምዃና ናይቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖ ንርእሱ ሰራዊት ሓርነት ኦሮምያ (ሰሓኦ) ኢሉ ዝፅውዕ ወታደራት ከምዝንቀሳቀሱላ ይእመነላ እዩ።

ቅድሚ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ህወሓትን ሰሓኦን ነቲ ግብረ-ሽበራውያን ትካላት ኢሉ ዝመዝገቦም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ንምእላይ ኪዳን ከምዝኣሰሩ ሓቢሮም ኔሮም።

ካብዚ ብምብጋስ እቲ ናይ ፌስቡክ ጥቃዕ ነቲ ንሓድሕዶም ክተሓቛቘፉ ዘርኢ ምስሊ ብምልጣፍ ወታደራት ህወሓትን ሰሓኦን ምዃኖም ሓቢሩ ነይሩ። 

እንተዀነ ግና እቲ ምስሊ ካብ ናይ 2019 ናይ ሕሉፍ ናይ ፌስቡክ ጥቃዕ ዝተወስደ እዩ። እቲ ምስሊ ንፈለማ እዋን ብ ዕለት 23 ለካቲት 2019 እዩ ኣብ ፌስቡክ ተሓቲሙ። እቲ ናይ ፈለማ ምስሊ ኣብዚ መላግቦ ክረኽብዎ ይኽእሉ።

ዋላ’ኳ ህወሓት ንደቡብ ገፁ ብምግስጋስ ንኸተማ ከሚሴ ከምዝሓዛ እንተገለፀ እዚ ስእሊ ግና ዋታደራት ህወሓትን ሰሓኦን ንሓድሕዶም ክተሓቛቘፉ ኣየርእን። ስለዝዀነ’ውን ሓቂቼክ ነቲ ናይ ፌስቡክ ሕታም ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

Similar Posts