ካብ 436፣000 ንላዕሊ ሰዓብቲ ዘለዎ ናይ ፌስቡክ ገፅ ነዚ ዝስዕብ ፅሑፍ ዝሓዘ ሓደ ስእሊ ጠቂዑ ኔሩ፤ “ካብቶም ናይ ክልል ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣባላት ዝነበሩ ድሒሮም ከኣ ናብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ (ሰሓኦ) ዝተፀምበሩ 1,287 ወታደራት ተመልሚሎም።” ኣብቲ ግዘ እታ ናይ ፌስቡክ ሕታም ልዕሊ 1,000 ግብረመልሲን ረኺባን ልዕሊ 300 ሳዕ’ውን ተባፂሓን እያ።

እንተዀነ ግና ሓቂቼክ ብዝገበሮ ምፅራይ እቲ ጥቃዕ ሓሶት ምዃኑ ኣረጋጊፁ እዩ።

ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወታደራዊ ሰልፊ እዩ፤ ድሒሩ ግና ኣብ መጀመርታ ግንቦት 2021 ክልቲኦም ከምዝተፈንጨሉ ተገሊፁ ኔሩ። እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ‘ሸኔ’ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወታደራዊ ጉጅለ ብሃገራዊ ባይቶ ኢትዮጵያ ‘ኣሸባሪ’ ተባሂሉ ኣብ ፀሊም ተመዝጊቡ እዩ። ብተወሳኺ’ውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ይፍኑ እዩ ዝብሉ ብሳልሳይ ወገን ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ክወፁ ፀኒሖም እዮም።

ኣብ ወርሒ ነሓሰ እቲ ወታደራዊ ሰልፊ ምስቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንፂ ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ሓቢሮም ንምስራሕ ኪዳን ከምዝኣተዉ አፍሊጡ እዩ።

ኣብ መንጎ’ዚ “ውሕስነት ሰላምን ድሕንነት ህዝቢን ንምርግጋፅ መንግስቲ ኦሮምያ ናይ ፀጥታ መሓውራቱ ብሓዱሽ መልክዕ ይጥርንፍ ኣሎ።” ክብል ፕረዚደንት እቲ ክልል ሽመልስ ኣብዲሳ ተዛሪቡ ኔሩ።

ቀፂሉ’ውን ብ15 ሕዳር 2021 ኣዋጅ ‘ብግዘ ገዛ እቶ’ ኣብቲ ክልል ተኣዊጁ እዩ። እቲ ኣዋጅ ፀጥታ ናይቲ ክልል ንምውሓስ መታን ክጥዕም ዝተገብረ ምዃኑ’ውን ተገሊፁ ኔሩ።

እቲ ኣን መንጎ እቲ ወታደራዊ ሰልፊን ናይቲ ኽልል ዕጡቓትን ዝግበር ጎንፂ እናሳዕረረ ምስከደ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮምያ ናብ ሰራቲት ሓርነት ተፀምቢሮም ዝብሉ ወረታት ክመፁ ፀኒሖም ኣለዉ።

ኣፈኛ ናይቲ ወታደራዊ ሰልፊ ዝኾነ ኦዳ ተርቢ ብዕለት 4 ሕዳር ኣብ ትዊተር “ሎሚ 1,165 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮምያ ናብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ተፀምቢሮም። ካብኣቶም እቶም 400 ኣባላት ኣብ ከባቢ ለገጣፎ እያቶም ናብ ሰራዊት ሓርነት ዝተፀምበሩ። ኣሃዱታትና ብኹሉ ኣንፈታት ይደፍኡ ኣለዉ፤ መወዳእታ ናይዚ ጨቋናይ ውልቀምልኪ ኣብ ቀረባ ግዘ ክንርኢ ኢና።” ክብል ገሊፁ ኔሩ።

ኣብዚ ህሞት እዚ እዩ እምበኣር እቲ ናይ ፌስቡክ ጥቃዕ ዝተኸስተ።

ነዚ ስእሊ ዝመሳሰል’ውን ብ8 መጋቢት 2020 ኣብ ትዊተር ተሓቲሙ ኔሩ፤ “ንኣቢ ኣሕመድ ዋላ 20 ሚልየን ነፍጠኛታትን ጎበናታትን ውን ኣየድሕንዎን እዮም።” ዝብል ፅሑፍ እውን ኔርዎ።

ብተወሳኺውን እቲ ምስሊ ኣብ ፅንብል መመረቕታ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮምያ ካብ ዝተመልአ ቪድዮ ዝተወስደ ምዃኑ ሓበርቲ ነጥብታት ኣለዉ።

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስናዮም ወረታት ከምዘለዉ ዀይኖም እዚ ስእሊ ግና ናብ ሰራዊት ሃርነት ኦሮሞ ዝተፀንበሩ ነበር ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮምያ ኣየርእን። ስለዚ’ውን ሓቂቼክ ነዚ ናይ ፌስቡክ ሕታም ሓሶት ኢልዎ ኣሎ።

Similar Posts