ከም ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያን ዝበላ ብመንግስቲ ዝውነና ማዕከናት ሚድያ፣   ኢትዮጵያ ንመበል ካልኣይ ግዜ መንኮርኩር ናብ ጠፈር ክትሰድድ ትዳሎ ከምዘላ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገፃተን ፅሒፈን ነይረን።

እተን ክልተ ናይ ፌስቡክ ጥቃዓት ሓሙሽተ ሚኢቲ ግዜ ተወዓዊዐንን ኣስታት ዓሰርተ ሽሕ ከኣ ግብረ መልሲ ረኺበን ነይረን እየን።

ይኹን እምበር ሓቂቸክ ብዝገበሮ ምርመራ፣ ኢትዮጵያ ሳተላይት ንኻልኣይ ግዜ ዘወንጨፈት ቅድሚ ክልተ ዓመት ከምዝኾነ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ሓሶት እዩ።

ኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜ ብታሕሳስ 2019 ናብ ጠፈር መንኮርኩር ሰዲዳ ነይራ። እታ መንኮርኩር ብዛዕባ መሬት መጽናዕቲ እትገብር ኰይና ኣብ ቻይና ተሰሪሓ ካብ ቻይና እያ ኸኣ ናብ ጠፈር ተሰዲዳ።

እዛ መንኰርኩር ክትስራሕ ልዕሊ ሸውዓተ ሚሊዮን ዶላር ዘድለየ እንትኸውን መብዛሕትኡ ከኣ ብመንግስቲ ቻይና ዝተሸፈነ እዩ። ዝተሰረሓትሉ ዕላማ ጠባይ-ኣየር ንምትንባይን ዘራእቲ ንምቁፅፃርን እዩ።

እታ መንኰርኩር ብናይ ቻይና ኣካዳሚ ቴክኖሎጂ ጠፈር ክትምዕብል ከላ፡ ኣስታት ዒስራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ከኣ ምስቶም ቻይናውያን ክኢላታት ኮይኖም ስልጠና ወሲዶም እዮም።

ሊንክ

እታ ፈላመይቲ መንኰርኩር ናብ ጠፈር ድሕሪ ምስዳዳ ድሕሪ ሓደ ዓመት ከኣ ኢትዮጵያ ብታሕሳስ 2020 እያ ዳግም ንኻልኣይ ግዜ ካልአይቲ መንኰርኩር ናብ ጠፈር ሰዲዳ እያ። እታ ካልአይቲ መንኰርኩር ዌንቻንግ ካብ ዝበሃል ማእከል መወንጨፊ እያ ተሰዲዳ። እቲ ዲዛይን ናይ’ታ ሮኬት ፈለማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ኮይኑ፣ ዳሕራይ ግና ምስ ቻይናውያን ኪኢላታት ብምዃን እያ ኣብ ቻይና ተዛዚማ

ሊንክ

ኣብዚ ህሞት እዚ እዩ እምበኣር ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያን ዝበላ መንግስታውያን ናይ ሚድያ ትካላት ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜ መንኰርኩር ናብ ጠፈር ክትሰድድ ትዳሎ ከምዘላ ዝፀብፀባ።

ይኹን እምበር ሓቂቸክ ብዝገበሮ ምርመራ፣ ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜ መንኰርኩር ናብ ጠፈር ዝሰደደት ቅድሚ ክልተ ዓመት ከምዝኾነ ኣረጋጊጹ እዩ።

ኢትዮጵያ ንሳልሳይ ግዜ ሰብ-ሰራሕ ሳተላይት ናብ ጠፈር ክትሰድድ ትዳሎ ከምዘላ ፀብፃባት ይሕብሩ። ስራሕ ናይታ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ጠፈር ትስደድ መንኰርኩር መሬት ምዕዛብ ኮይኑ፣ ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዝተልኣኻ ሳተላይታት ዝፀረየ ስእሊ ናይ ምስኣል ክእለት ዘለዋ እያ።

ብተወሳኺ ኸኣ፡ ሓቂቸክ ንምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጠፈር ኢትዮጵያ ሓቲቱ ብዝረከቦ ሓበሬታ፡ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ክልተ መንኰርኩራት ናብ ጠፈር ሰዲዳ እያ።

ስለዚ ሓቂቸክ ነተን ክልተ ናይ ፈስቡክ ሕታማት ሓሶት ኢሉወን ኣሎ።

Similar Posts